Northern Lights Hunt & Super Jeep Tour
Image mask

Northern Lights Hunt & Super Jeep Tour

Northern Lights Hunt & Super Jeep Tour

Availability
October - March
Type
Half-Day Tour
Duration
3-4 hours
Time
20:00
Price from
24.000 ISK
Difficulty
Easy

A Super Jeep Northern Lights Hunt tour from Reykjavík, chasing after the amazing Aurora Borealis. Don´t miss out on the chance to see this phenomenon while in Iceland.  

Description

A Super Jeep Northern Lights tour from Reykjavík, chasing after the amazing Northern Lights.

Nothing compares to the enigmatic light show of the Northern Lights a.k.the Aurora Borealis. In this guided Super Jeep Northern Lights tour we will embark on an adventure and head out to the most favorable location at each given time, to see the unique dance of the Northern Lights. The Icelandic nature is a force of its own and seeing it at night-time in the moonlight is a totally different experience. Bring your camera fully loaded and take the memories with you back home.

  • Pick-up from hotels/guesthouses in Reykjavik
  • A guided super truck tour to see the Northern Lights

This tour depends on weather conditions and we reserve the right to cancel if circumstances are not favorable. Sightings of the Northern Lights can under no circumstances be guaranteed.

Warm & windproof clothing in addition to good, waterproof hiking boots and a camera.

You can cancel or reschedule your Northern Lights Hunt Tour within 24 prior to departure.

Itinerary

Heading out from the city lights in a Super Jeep after dark is an experience on its own. Our Guide will use his expert knowledge and find the most suitable location at each given time. Different day, different location. The Northern Lights are a natural phenomenon and usually come out to play around October. They can be seen all over Iceland but they are much more visible as soon as we escape the light pollution of the city.

Meeting point

Various Bus Stops around downtown Reykjavik

Reykjavík, Iceland
Need help booking this tour?

Payment providers

Varnir gegn smitsjúkdómum.

Íslenska

Okkur hjá Mountaineers of Iceland er mjög hugað að öryggi og heilsu starfsmanna og viðskiptavina okkar.  Það er okkur mjög mikilvægt að halda öllu hreinu hjá okkur.  Í einu og öllu förum við eftir hreinlætisplani sem er í öryggisáætlun okkar og tilmælum Landlæknis er varðar hreinlæti.

Þar af leiðandi höfum við gripið til þessa ráðstafanna vegna Covid-19 og annarra sambærilegra smitsjúkdóma:

- Áður en sest er upp í faratæki okkar þurfa allir að sótthreinsa á sér hendurnar. Einnig áður en komið er í starfsstöðvar okkar við Langjökul til að klæða sig í viðeigandi fatnað.
- Viðskiptavinir fá allir hrein buff (höfuðklúta) til þess að fyrirbyggja snertingu við hjálma.
- Við reynum eftir bestu getu að tryggja að það sé 2 metrar á milli viðskiptavina. Við biðjum einnig viðskiptavini okkar að virða 2 metra regluna.

Allir snertifletir eru þrifnir nokkrum sinnum á dag og einnig eru gallarnir og hjálmarnir spreyjaðir með hreinsiefni eftir notkun með efni sem heitir Virkon. Það er sótthreinsandi efni og drepur alla sýkla sem það kemst í snertingu við. Buffin og hanskarnir eru svo þrifin í lok dag og einungis notuð einu sinni á dag til að koma í veg fyrir smit.

Gestir/viðskiptavinir mega ekki koma í skála hjá okkur né skipulagðar ferðir ef þeir eru í sóttkví eða heimkomusmitgát. Eru í einangrun (einnig meðan beðið er niðurstöðu sýnatöku). Hafa verið í einangrun vegna COVID-19 smits og ekki eru liðnir 14 dagar frá útskrift. Eru með einkenni (Kvef, hósta, hita, höfuðverk, beinverki þreytu, kviðverki, niðurgang o.fl)

Enska

We at Mountaineers of Iceland are very concerned about the safety and health of our employees and our customers. It is very important for us to keep everything clean. All in all, we follow a hygiene plan that is in our safety plan and the recommendation of the Medical Director of Health regarding hygiene.
As a result, we have taken these measures for Covid-19 and other comparable infectious diseases:

- Before settling into our vehicles, everyone needs to disinfect their hands. Also before coming to our local offices at Langjökull to dress in appropriate clothing.
- Customers are all given a clean buff (headscarf) to prevent helmet contact.
- We try our best to ensure that it is 2 meters between customers. We also ask our clients to respect the 2-meter rule.

All contact surfaces are cleaned several times a day and also the overalls and helmets are sprayed with detergent after use with a substance called Virkon. It is an antiseptic and kills any germs it comes into contact with. The scarves and gloves are then cleaned at the end of the day and used only once a day to prevent infection.

Visitors are not allowed in our mountain huts or on our organized tours if they are in quarantine or taking special precautions after border screening. Are in isolation (also while waiting for results). Have undergone quarantine for COVID-19 with less than 14 days from discharge. Have flue like symptoms (colds, cough, fever, head ace, bone ace, fatigue, abdominal pain, diarrhea etc).