Snowmobile Iceland

Snowmobile tours in Iceland

Are you traveling to Iceland and need an activity to highlight your trip?

Mountaineers of Iceland

Having operated snowmobiles for 24 years we know a thing or two about operating snowmobile tours but that doesn’t mean we have stopped evolving. Our main focus area is now right in the midst of the Golden Circle and we have 3 departures every day leaving for Snowmobile tours from the upper parking lot in the Gullfoss area. This makes it incredibly easy for you as a traveler to take the decision on location since our tours are bookable up to the last minute. Of course, we always recommend booking your seat in advance so it is secured. Look for the big Monster Trucks when arriving for your Snowmobile tour.

Monster Truck

Half-day Tours

If you are up for an adventure we have two half-day tours from Gullfoss at 10 am, 12 pm, and 2 pm. You can choose to either come for the regular 1-hour Snowmobile tour or the new one, Glacier Ice Cave & Snowmobile tour.  Both of these tours are 4-hours in duration and are an absolute must-do if you are traveling through Iceland by a rental car. Seeing and experiencing the Icelandic Highlands is like being on another planet and adding a Snowmobile on top of that is the cherry on top of your Ice Cream.

Snowmobile Iceland

We look forward to seeing you in the Icelandic Highlands on a Snowmobile.

Other interesting things

Snowmobiles in a row

Why Snowmobiling on a Glacier Should be on Your Bucket List

When travelers think of visiting Iceland, the main agenda on the top of their list…

Read more

Að nýta Ferðagjöf hjá Mountaineers

Allir einstaklingar 18 ára og eldri með lögheimili á Íslandi hafa fengið Ferðagjöf að andvirði…

Read more

Gullfoss – Golden Falls

Being one of the highlights of the famous Golden Circle, it is undeniably the most…

Read more

Varnir gegn smitsjúkdómum.

Íslenska

Okkur hjá Mountaineers of Iceland er mjög hugað að öryggi og heilsu starfsmanna og viðskiptavina okkar.  Það er okkur mjög mikilvægt að halda öllu hreinu hjá okkur.  Í einu og öllu förum við eftir hreinlætisplani sem er í öryggisáætlun okkar og tilmælum Landlæknis er varðar hreinlæti.

Þar af leiðandi höfum við gripið til þessa ráðstafanna vegna Covid-19 og annarra sambærilegra smitsjúkdóma:

- Áður en sest er upp í faratæki okkar þurfa allir að sótthreinsa á sér hendurnar. Einnig áður en komið er í starfsstöðvar okkar við Langjökul til að klæða sig í viðeigandi fatnað.
- Viðskiptavinir fá allir hrein buff (höfuðklúta) til þess að fyrirbyggja snertingu við hjálma.
- Við reynum eftir bestu getu að tryggja að það sé 2 metrar á milli viðskiptavina. Við biðjum einnig viðskiptavini okkar að virða 2 metra regluna.

Allir snertifletir eru þrifnir nokkrum sinnum á dag og einnig eru gallarnir og hjálmarnir spreyjaðir með hreinsiefni eftir notkun með efni sem heitir Virkon. Það er sótthreinsandi efni og drepur alla sýkla sem það kemst í snertingu við. Buffin og hanskarnir eru svo þrifin í lok dag og einungis notuð einu sinni á dag til að koma í veg fyrir smit.

Enska

We at Mountaineers of Iceland are very concerned about the safety and health of our employees and our customers. It is very important for us to keep everything clean. All in all, we follow a hygiene plan that is in our safety plan and the recommendation of the Medical Director of Health regarding hygiene.
As a result, we have taken these measures for Covid-19 and other comparable infectious diseases:

- Before settling into our vehicles, everyone needs to disinfect their hands. Also before coming to our local offices at Langjökull to dress in appropriate clothing.
- Customers are all given a clean buff (headscarf) to prevent helmet contact.
- We try our best to ensure that it is 2 meters between customers. We also ask our clients to respect the 2-meter rule.

All contact surfaces are cleaned several times a day and also the overalls and helmets are sprayed with detergent after use with a substance called Virkon. It is an antiseptic and kills any germs it comes into contact with. The scarves and gloves are then cleaned at the end of the day and used only once a day to prevent infection.