What to wear in the Icelandic highlands?

A clothing guide

The weather in Iceland is one of it’s kind. It has the questionable talent of being able to provide all seasons in one day. Because of this it is vital to plan your clothing accordingly.

1. Waterproof shoes

Even if the sun is shining in the morning and there are no clouds is sight they might very well be waiting to surprise you in just a moment. Don’t be fooled by the gorgeousness of a blue sky, the rain is never far away. The rain might even have visited the night before and you might not realize it before your foot is deep into the wet moss. There is also snow in the Icelandic highlands year-round that no sneakers will be happy to see.

2. Windproof clothing

The Icelandic wind. It really deserves an entire blog post on it’s own. You never know when it might hit you. It can appear out of nowhere and it can be very unkind. Always have windproof clothing with you. Always.

3. Layers

This is common knowledge in Iceland. Everyone wears layers. That way you can enjoy the sun when it peeks out and maybe even get a slight tan on those hands. But being cold can completely ruin a trip so those layers will allow you to bundle up if needed.

4. Sunglasses

Sunglasses might not pop into your mind when packing for a vacation in Iceland. But it’s crucial to have, especially if you plan on visiting the highlands. The sun is stronger up there and the snow will help reflect it. We guarantee you will enjoy yourself much more if you have them at hand.

5. Sunscreen

As stated before, the sun is stronger the higher you get. Wear sunscreen if you are going to the Icelandic highlands, even during winter.

Keep those pointers in mind when packing and preparing for a trip to Iceland and your experience will be a whole lot more comfortable!

Other interesting things

Að nýta Ferðagjöf hjá Mountaineers

Allir einstaklingar 18 ára og eldri með lögheimili á Íslandi hafa fengið Ferðagjöf að andvirði…

Read more

Gullfoss – Golden Falls

Being one of the highlights of the famous Golden Circle, it is undeniably the most…

Read more
Þingvellir

Fun facts about Iceland

Here are 10 Fun Facts About Iceland It‘s the safest country in the world. Iceland…

Read more

Varnir gegn smitsjúkdómum.

Íslenska

Okkur hjá Mountaineers of Iceland er mjög hugað að öryggi og heilsu starfsmanna og viðskiptavina okkar.  Það er okkur mjög mikilvægt að halda öllu hreinu hjá okkur.  Í einu og öllu förum við eftir hreinlætisplani sem er í öryggisáætlun okkar og tilmælum Landlæknis er varðar hreinlæti.

Þar af leiðandi höfum við gripið til þessa ráðstafanna vegna Covid-19 og annarra sambærilegra smitsjúkdóma:

- Áður en sest er upp í faratæki okkar þurfa allir að sótthreinsa á sér hendurnar. Einnig áður en komið er í starfsstöðvar okkar við Langjökul til að klæða sig í viðeigandi fatnað.
- Viðskiptavinir fá allir hrein buff (höfuðklúta) til þess að fyrirbyggja snertingu við hjálma.
- Við reynum eftir bestu getu að tryggja að það sé 2 metrar á milli viðskiptavina. Við biðjum einnig viðskiptavini okkar að virða 2 metra regluna.

Allir snertifletir eru þrifnir nokkrum sinnum á dag og einnig eru gallarnir og hjálmarnir spreyjaðir með hreinsiefni eftir notkun með efni sem heitir Virkon. Það er sótthreinsandi efni og drepur alla sýkla sem það kemst í snertingu við. Buffin og hanskarnir eru svo þrifin í lok dag og einungis notuð einu sinni á dag til að koma í veg fyrir smit.

Enska

We at Mountaineers of Iceland are very concerned about the safety and health of our employees and our customers. It is very important for us to keep everything clean. All in all, we follow a hygiene plan that is in our safety plan and the recommendation of the Medical Director of Health regarding hygiene.
As a result, we have taken these measures for Covid-19 and other comparable infectious diseases:

- Before settling into our vehicles, everyone needs to disinfect their hands. Also before coming to our local offices at Langjökull to dress in appropriate clothing.
- Customers are all given a clean buff (headscarf) to prevent helmet contact.
- We try our best to ensure that it is 2 meters between customers. We also ask our clients to respect the 2-meter rule.

All contact surfaces are cleaned several times a day and also the overalls and helmets are sprayed with detergent after use with a substance called Virkon. It is an antiseptic and kills any germs it comes into contact with. The scarves and gloves are then cleaned at the end of the day and used only once a day to prevent infection.