Mountaineers of Iceland support ICE-SAR

The Rescue Teams

Icelanders coexist with many types of danger and not a few have lost their lives as a result of volcanic eruptions, avalanches, earthquakes, and other natural disasters.

The ICE-SAR rescue teams have gathered knowledge and experience that allows them to react quickly to all the dangers that beset and threaten inhabited areas and travelers on land.

A commanding selection of equipment, targeted training and educational work, alongside the efficient organization of the National SAR Command and Area SAR Commands, ensures a rapid and professional response to danger at any given location.

The ICE-SAR rescue teams number about 100, within, there are thousands of people who are always available when needed. The professionalism that characterizes the work of Icelandic rescue teams has brought worldwide attention.

The specialist training undertaken by particular rescue groups has resulted in exceptional knowledge of the various conditions that are known to occur, both at sea and on land. ICE-SAR seeks dedicated knowledge far and wide, within Iceland and overseas.

 

Mountaineers of Iceland support ICE-SAR

The Emergency Call or “Neydarkall” is an annual fundraising for all units of ICE-SAR that give out a keychain figure to supporters. This year´s figure is a member of the snowmobile search and rescue team. Mountaineers of Iceland are the biggest snowmobile tour operator in Iceland and of course, we support the ICE-SAR and donated.

With the donation, we received this statue of the snowmobile team member!

Donations

Donating is a great way to show your support for the Icelandic Association for Search and Rescue (ICE-SAR).

ICE-SAR is a nonprofit, noncommercial, volunteer-based organization that specializes in search and rescue services on land and at sea around the coast of Iceland.

To make a donation by credit card please use this link for a safe online transaction.

SafeTravel

If you are traveling in Iceland or planning to then we encourage you to bookmark www.safetravel.is and use it to maximize your safety on your journey on this beautiful island.

 

Other interesting things

Að nýta Ferðagjöf hjá Mountaineers

Allir einstaklingar 18 ára og eldri með lögheimili á Íslandi hafa fengið Ferðagjöf að andvirði…

Read more

Gullfoss – Golden Falls

Being one of the highlights of the famous Golden Circle, it is undeniably the most…

Read more
Þingvellir

Fun facts about Iceland

Here are 10 Fun Facts About Iceland It‘s the safest country in the world. Iceland…

Read more

Varnir gegn smitsjúkdómum.

Íslenska

Okkur hjá Mountaineers of Iceland er mjög hugað að öryggi og heilsu starfsmanna og viðskiptavina okkar.  Það er okkur mjög mikilvægt að halda öllu hreinu hjá okkur.  Í einu og öllu förum við eftir hreinlætisplani sem er í öryggisáætlun okkar og tilmælum Landlæknis er varðar hreinlæti.

Þar af leiðandi höfum við gripið til þessa ráðstafanna vegna Covid-19 og annarra sambærilegra smitsjúkdóma:

- Áður en sest er upp í faratæki okkar þurfa allir að sótthreinsa á sér hendurnar. Einnig áður en komið er í starfsstöðvar okkar við Langjökul til að klæða sig í viðeigandi fatnað.
- Viðskiptavinir fá allir hrein buff (höfuðklúta) til þess að fyrirbyggja snertingu við hjálma.
- Við reynum eftir bestu getu að tryggja að það sé 2 metrar á milli viðskiptavina. Við biðjum einnig viðskiptavini okkar að virða 2 metra regluna.

Allir snertifletir eru þrifnir nokkrum sinnum á dag og einnig eru gallarnir og hjálmarnir spreyjaðir með hreinsiefni eftir notkun með efni sem heitir Virkon. Það er sótthreinsandi efni og drepur alla sýkla sem það kemst í snertingu við. Buffin og hanskarnir eru svo þrifin í lok dag og einungis notuð einu sinni á dag til að koma í veg fyrir smit.

Enska

We at Mountaineers of Iceland are very concerned about the safety and health of our employees and our customers. It is very important for us to keep everything clean. All in all, we follow a hygiene plan that is in our safety plan and the recommendation of the Medical Director of Health regarding hygiene.
As a result, we have taken these measures for Covid-19 and other comparable infectious diseases:

- Before settling into our vehicles, everyone needs to disinfect their hands. Also before coming to our local offices at Langjökull to dress in appropriate clothing.
- Customers are all given a clean buff (headscarf) to prevent helmet contact.
- We try our best to ensure that it is 2 meters between customers. We also ask our clients to respect the 2-meter rule.

All contact surfaces are cleaned several times a day and also the overalls and helmets are sprayed with detergent after use with a substance called Virkon. It is an antiseptic and kills any germs it comes into contact with. The scarves and gloves are then cleaned at the end of the day and used only once a day to prevent infection.