Fun facts about Langjökull Glacier

Mountaineers of Iceland have years of experience in adventure tours and navigating Langjökull glacier.

There is something about this glacier, something extraordinary. Nothing can beat the fresh Icelandic mountain air on Langjökull. We listed down some fun facts about this magical glacier. Enjoy!

Baldjökull

Langjökull used to be called Balljökull > Baldjökull. In ancient Icelandic, the word, “böllur” means orb or bubble. The name Balljökull, which turned into Baldjökull, must have been derived from the glacier great rounded ice cap. It is not known exactly when the name of the glacier was changed to Langjökull or “long glacier”. The name of the glacier probably changed to Langjökull by conversion of the glacier. Which name do you like the most?

Volcanism

Iceland is much known for its volcanic activity. Iceland is located on the mid-Atlantic ridge which is a major factor in its high proportion of active volcanoes. At least two volcanic systems can be found under Langjökull glacier. Pretty cool isn’t it?
Nearby Langjökull is Kjalhraun (hraun means lava) which is a shield volcano. Kjalhraun covers the plains with lava and the lava field is about 7,800 years old.

“Long glacier”

Langjökull is the second largest glacier in Iceland after Vatnajökull. But hold on… That’s not all, it is also the second largest glacier in Europe. The glacier stretches over 950 km2. Its highest peak is about 1,400 m above sea level.

How awesome is it to be able to say that you have traveled across the second largest glacier in Europe on a snowmobile? – To be honest, it’s magnificent!

Other interesting things

Að nýta Ferðagjöf hjá Mountaineers

Allir einstaklingar 18 ára og eldri með lögheimili á Íslandi hafa fengið Ferðagjöf að andvirði…

Read more

Gullfoss – Golden Falls

Being one of the highlights of the famous Golden Circle, it is undeniably the most…

Read more
Þingvellir

Fun facts about Iceland

Here are 10 Fun Facts About Iceland It‘s the safest country in the world. Iceland…

Read more

Varnir gegn smitsjúkdómum.

Íslenska

Okkur hjá Mountaineers of Iceland er mjög hugað að öryggi og heilsu starfsmanna og viðskiptavina okkar.  Það er okkur mjög mikilvægt að halda öllu hreinu hjá okkur.  Í einu og öllu förum við eftir hreinlætisplani sem er í öryggisáætlun okkar og tilmælum Landlæknis er varðar hreinlæti.

Þar af leiðandi höfum við gripið til þessa ráðstafanna vegna Covid-19 og annarra sambærilegra smitsjúkdóma:

- Áður en sest er upp í faratæki okkar þurfa allir að sótthreinsa á sér hendurnar. Einnig áður en komið er í starfsstöðvar okkar við Langjökul til að klæða sig í viðeigandi fatnað.
- Viðskiptavinir fá allir hrein buff (höfuðklúta) til þess að fyrirbyggja snertingu við hjálma.
- Við reynum eftir bestu getu að tryggja að það sé 2 metrar á milli viðskiptavina. Við biðjum einnig viðskiptavini okkar að virða 2 metra regluna.

Allir snertifletir eru þrifnir nokkrum sinnum á dag og einnig eru gallarnir og hjálmarnir spreyjaðir með hreinsiefni eftir notkun með efni sem heitir Virkon. Það er sótthreinsandi efni og drepur alla sýkla sem það kemst í snertingu við. Buffin og hanskarnir eru svo þrifin í lok dag og einungis notuð einu sinni á dag til að koma í veg fyrir smit.

Enska

We at Mountaineers of Iceland are very concerned about the safety and health of our employees and our customers. It is very important for us to keep everything clean. All in all, we follow a hygiene plan that is in our safety plan and the recommendation of the Medical Director of Health regarding hygiene.
As a result, we have taken these measures for Covid-19 and other comparable infectious diseases:

- Before settling into our vehicles, everyone needs to disinfect their hands. Also before coming to our local offices at Langjökull to dress in appropriate clothing.
- Customers are all given a clean buff (headscarf) to prevent helmet contact.
- We try our best to ensure that it is 2 meters between customers. We also ask our clients to respect the 2-meter rule.

All contact surfaces are cleaned several times a day and also the overalls and helmets are sprayed with detergent after use with a substance called Virkon. It is an antiseptic and kills any germs it comes into contact with. The scarves and gloves are then cleaned at the end of the day and used only once a day to prevent infection.